{"Count":1,"IsNewInCart":true,"SKU":"683051","Name":"Prútená vtáčia búdka, 22 cm"}