Aby ste u nás nakúpili čo najpohodlnejšie, používame cookies. Využívaním našich služieb súhlasíte s ich používaním. Používame cookies. Využívaním našich služieb súhlasíte s ich používaním. Rozumiem

Menu
4Home Pravidlá súťaže Pravidlá súťaže ku Dňu detí

Úplná pravidla soutěže „Pohádková soutěž ke Dni dětí“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Pohádková soutěž ke Dni dětí“ (dále jen „soutěž“).

Organizátorem soutěže je:

4home, a.s.

se sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00

IČ: 27465616

DIČ: CZ27465616

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 13415 jejímž jménem jedná předseda představenstva Michal Fišer (dále jen „organizátor“ či „organizátor soutěže“)

I. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 19. 5. 2014 do 25. 5. 2014 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České a Slovenské republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

II. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky (dále také „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli a organizátorovi, jakož i ke všem s nimi spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Ze soutěže jsou dále vyloučeny právnické osoby spolupracující na konání této soutěže s organizátorem. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhra v soutěži

1. Výhrou v soutěži je: 1.cena - 1x dětské povlečení dle vlastního výběru, 2.cena - 1x dětská osuška dle vlastního výběru a 3.cena -  1 x dětský polštářek dle vlastního výběru, přičemž každý výherce obdrží jednu z cen dle výherního pořadí. Výhra bude výherci zaslána na náklady organizátora soutěže.

IV. Mechanika soutěže

1. Účastník se zapojí do soutěže tak, že v době konání a místě konání soutěže: na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk odpoví na soutěžní otázku: „Který pohádkový motiv povlečení byl na našem českém e-shopu nejprodávanější v měsíci dubnu 2014?“

2. Odpověď na soutěžní otázku sděluje soutěžící organizátorovi prostřednictvím online formuláře (dále jen „soutěžní formulář“) na Facebook profilu 4home.cz a 4home.sk. Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící též svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a užitím svým osobnostních atributů podle čl. VI. pravidel. Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou. Účast v soutěži není podmíněna objednávkou či nákupem zboží na www.4home.cz ani www.4home.sk.

3. Výherci se stanou tři soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, nebo budou svým tipem nejblíže správné odpovědi. V případě více správných odpovědí vyhrává ten soutěžící, jehož odpověď byla doručena jako první. Výherní pořadí určuje přesnost odpovědi, případně čas doručení odpovědi. Výhry v soutěži jsou sdílené, tedy pro obě země společné.

4. Výherce bude organizátorem zjištěn do 3 dnů po skončení soutěže a bezprostředně poté kontaktován za účelem informování o výhře. Jméno výherce bude uveřejněno na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím v rámci soutěžního formuláře poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společností 4home, a.s., se sídlem: Praha 6, Návazná 1154/35, PSČ 165 00, IČ: 27465616 jakožto správce (dále též jako „Společnost“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání výher a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost, případně s podnětem i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

VI. Závěrečná a společná ustanovení

1. Tato úplná pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže k dispozici na místě konání soutěže, tedy na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na místě konání soutěže, na Facebook profilu stránky 4home.cz a 4home.sk.

3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

4. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

action banner
feedback
NEWSLETTER
VÁŠ NÁZOR

Nenechajte si ujsť novinky a špeciálne ponuky.

Prihláste sa k odberu nášho newsletteru a o všetkom sa dozviete ako prvý.

Váš názor nás zaujíma!

Zavrieť