Aby ste u nás nakúpili čo najpohodlnejšie, používame cookies. Využívaním našich služieb súhlasíte s ich používaním. Používame cookies. Využívaním našich služieb súhlasíte s ich používaním. Rozumiem

Menu
4Home Vernostný program - obchodné podmienky

Vernostný program Pohodáci - obchodné podmienky

Na tejto stránke nájdete obchodné podmienky vernostného programu Pohodáci. Veríme, že ak si neviete s niečím rady, pomôžu Vám. Ak tu však odpoveď na svoju otázku nenájdete, neváhajte kontaktovať naše zákaznícke oddelenie na telefónnom čísle 02 20 512 520.

 1. Vernostný program Pohodáci
 2. Registrácia a členstvo vo vernostnom programe Pohodáci
 3. Získavanie Pohodáčikov (bodov)
 4. Strata Pohodáčikov (bodov)
 5. Stav konta vernostného programu Pohodáci
 6. Princíp vernostného programu Pohodáci
 7. Čerpanie Pohodáčikov (bodov)
 8. Exspirácia Pohodáčikov (bodov)
 9. Predĺženie platnosti Pohodáčikov (bodov)
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Všeobecné ustanovenia

Vernostný program Pohodáci

Pohodáci je vernostný program pre zákazníkov spoločnosti 4home a.s., v jeho rámci môže zákazník po splnení stanovených podmienok získať vernostné body. Získané body je možné uplatniť pri opakovaných nákupoch na www.4home.sk podľa aktuálnych možností uplatnenia.

Registrácia a členstvo vo vernostnom programe Pohodáci

Členstvo vo vernostnom programe Pohodáci je bezplatné a členom sa stáva zákazník webu 4Home automaticky. Vstupnou podmienkou členstva je založenie zákazníckeho účtu, teda registráciou alebo nákupom. Člen programu môže požiadať o ukončenie členstva.

Získanie Pohodáčikov (bodov)

 • Za každý nákup na www.4home.sk získava zákazník určitý počet Pohodáčikov (ďalej v texte iba bodov) na svoje bodové konto. Hodnoty bodov, ktoré sú získané nákupom konkrétneho produktu (tovaru), sú zobrazené u detailu každého produktu a ich hodnotu stanovuje 4home, a.s.
 • 4home, a.s. si vymedzuje právo určiť tovar a taktiež stanoviť individuálnu bodovú hodnotu produktov (tovarov), za ich nákup budú body v rámci programu prideľované a túto v čase meniť, prípadne obmedziť na určité obdobie.
 • Body sa zákazníkovi pripíšu na konto vernostného programu ihneď po odoslaní objednávky, ale 20 dní zostávajú neaktívne a nedajú sa čerpať. Po uplynutí 20 dní sa body automaticky aktivujú.
 • Ďalšou cestou k získaniu bodov je pridanie hodnotenia k zakúpenému tovaru. Bodový zisk za pridané hodnotenie stanoví 4Home a jeho hodnota je rovnaká pre všetky hodnotené produkty. 4home, a.s. si vymedzuje právo určiť túto bodovú hodnotu a túto v čase meniť, prípadne obmedziť na určité obdobie.
 • Zákazník je pred pridaním hodnotenia vždy informovaný o počte bodov, ktoré hodnotením získa. Bodový zisk nie je závislý na obsahu hodnotenia, ani na tom, či sa jedná o hodnotenie pozitívne či negatívne. Body pripísané na účet vernostného programu za hodnotenie tovaru sú ihneď aktívne.

Strata Pohodáčikov (bodov)

K strate už získaných bodov môže dôjsť v týchto prípadoch:

 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zákazníkom v zákonom stanovenej lehote. V takomto prípade budú z konta odpočítané body získané nákupom výrobkov, u ktorých zákazník odstupuje od kúpnej zmluvy.
 • Pri zrušení doteraz nevyexpedovanej objednávky alebo jej časti. V takomto prípade budú z konta odpočítané body získané objednávkou výrobkov, ktoré zákazník potom z objednávky ešte pred expedíciou zruší.
 • 4home, a.s. si vyhradzuje právo body na konto nepripísať alebo ich z konta odpočítať, ak:
  • boli získané v rozpore s týmito pravidlami
  • boli získané v rozpore s dobrými mravmi (najmä ak nie sú kryté nákupom, alebo v prípade zneužitia bodového účtu inou osobou, než ktorá sa zaregistrovala)
  • boli získané omylom alebo technickou chybou systému
  • okamihom smrti člena klubu/registrovaného zákazníka
  • držiteľ účtu zneužil mechanizmus a výhody programu
  • prevádzkovateľ poskytol registrovanému zákazníkovi v súvislosti s uskutočnenou transakciou iné zvýhodnenie
  • z iných vážnych dôvodov

Stav konta vernostného programu Pohodáci

O stave svojho konta a o dátume aktivácie získaných bodov je zákazník informovaný v e-maile s potvrdením objednávky a v expedičnom e-maile informujúcom o odoslaní tovaru.

O aktuálnom stave konta Pohodáčikov sa ďalej zákazník môže kedykoľvek presvedčiť po prihlásení do svojho účtu na www.4home.sk v sekcii „Moje konto“, prípadne môže kontaktovať zákaznícke oddelenie 4Home na linke 02 20 512 520, nebo e-mailom na adrese servis@4home.sk.

Princíp vernostného programu Pohodáci

Nákupom tovaru na www.4home.sk získava zákazník Pohodáčiky (body). Tieto body potom môže vymeniť za zľavu, ktorú môže využiť pri ďalších nákupoch za podmienok stanovených na www.4home.sk. Body môžu byť tiež využité k získaniu darčeka za podmienok stanovených na www.4home.sk. Zľavu či darček je možné vymeniť iba za body, ktoré sú v okamihu realizácie výmeny aktívne.

Čerpanie Pohodáčikov (bodov)

 • Zákazník môže čerpať aktívne body formou výmeny za zľavu na objednávku (nákup) alebo výmeny za darček (prémiu).
 • Prehľad platných zliav a darčekov (prémií), ktoré sú pre zákazníka dostupné vzhľadom k stavu jeho konta a aktívnych bodov, je k dispozícii na www.4home.sk, v sekcii „Moje konto“.
 • Zákazník má pred výberom prémie či zľavy k dispozícii informáciu o množstve bodov potrebných k výmene za danú prémiu či zľavu.

Exspirácia Pohodáčikov (bodov)

4home, a.s. si vymedzuje právo určiť obdobie, po ktorom získané body exspirujú (stávajú sa neplatnými). Zákazník je o dátume exspirácie bodov za nákupy informovaný e-mailovou formou, ďalej má možnosť kedykoľvek overiť aktuálny stav bodového konta vrátane údajov o exspirácii po prihlásení do svojho účtu na www.4home.sk, prípadne môže kontaktovať zákaznícke centrum 4Home na linke 02 20 512 520 alebo e-mailom na adrese servis@4home.sk.

Predĺženie platnosti Pohodáčikov (bodov)

Zákazník môže predĺžiť platnosť bodov, ktorým sa blíži dátum exspirácie, ďalším nákupom na www.4home.sk.

4home, a.s. si vymedzuje právo určiť obdobie predĺženia týchto bodov.

Ochrana osobných údajov

 • Osoba, ktorá sa stáva členom vernostného programu Pohodáci, splňuje podmienky vstupu do programu tým, že založila svoj zákaznícky účet na www.4home.sk. Týmto aktom udelila spoločnosti 4home,a.s. na dobu neurčitú svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné a marketingové účely a súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Ochrana osobných údajov vo vernostnom programe Pohodáci sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, kapitolou 9.

4home a.s., odpovedá za bezpečnosť osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Všeobecné ustanovenia

 • Všetky práva registrovaných zákazníkov vyplývajúce z vernostného programu Pohodáci sú neprevediteľné a zanikajú smrťou registrovaného zákazníka, ak je fyzickou osobou alebo zánikom registrovaného zákazníka, ktorý je právnickou osobou, bez právneho nástupcu. Smrťou alebo zánikom registrovaného zákazníka bez právneho nástupcu zanikajú takisto body získané v rámci programu. Tieto body sú neprevediteľné. Získané body ani akékoľvek práva vyplývajúce z programu nemôžu byť predmetom dedičského práva.
 • 4Home si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Pravidlá takisto ako obsah, najmä právo zmeny bodovej hodnoty produktu, bodovej hodnoty za hodnotenie produktu (napr. v prípade devalvácie meny, zmeny nákladov súvisiacich s prevádzkou vernostného programu Pohodáci a iných zásahov vyššej moci). O uvedených zmenách bude prevádzkovateľ členov vernostného programu Pohodáci informovať e-mailom alebo prostredníctvom internetových stránok.
 • Vernostný program Pohodáci bol pripravený dlhodobým zámerom. 4Home si však vyhradzuje právo kedykoľvek vernostný program jednostranne ukončiť. Ukončenie programu ku konkrétnemu dátumu vyhlási prevádzkovateľ oznámením na webových stránkach www.4home.sk alebo e- mailom členom vernostného programu Pohodáci minimálne jeden kalendárny mesiac pred dňom ukončenia programu. Po dátume ukončenia programu nebudú na bodové účty ďalej pripisované body za nákup tovaru ani za hodnotenie produktov.
 • Vernostného programu Pohodáci sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti 4home,a.s..
 • Tieto pravidlá nadobúdajú platnosti a účinnosti dňa 8. 6. 2016.
action banner
feedback
NEWSLETTER
VÁŠ NÁZOR

Nenechajte si ujsť novinky a špeciálne ponuky.

Prihláste sa k odberu nášho newsletteru a o všetkom sa dozviete ako prvý.

Váš názor nás zaujíma!

Zavrieť